Noslēdzas jau otrais pētniecības gads LZP finansētājā FLP projektā Nr. lzp-2019/1-0294 “Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts”. Projekta veikums ir labi redzams Latvijas sabiedriskajā un zinātniskājā telpā – bijusi līdzdalība publiskos pasākumos (festivāls “Lampa”, radioraidījumi, LNB aplādes, izstāde LLU u.c.), ar priekšlasījumiem projekta dalībnieki piedalījušies dažādās un daudzveidīgās Latvijas konferencēs, notikusi projekta rīkota starptautiska zinātniska konference. Projektā paveiktais ir diseminēts arī zinātniskās institūcijās aplīk Baltijas jūrai.

Izvērtējot paveikto un iezīmējot trešā gada soļus pretī pilnestīgai sasniedzamo rezultātu īstemošanai un projekta mērķu sasniegšanai, projekta vadība ir lēmusi, ka projekta trešā gada viena no prioritātēm būs dinamiska un izvērsta projekta veikuma starptautiska diseminācija.

Pirmais solis šī uzdevuma izpildei tika veikts jau šī gada decembra sākumā sadarbībā ar Porto Universitātē īstenoto projektu “Relational Forms: Medial and Textual Transits in Ireland and Britain”, ko īsteno Porto Universitātes struktūrvienība CETAPS (Centre for English, translation an anglo- portugese studies).

Pirmajā brīdī varbūt varētu likties, ka latvistikas pētījumi ir attāli Īrijas un Britānijas jautājumu apskatam, bet atcerēsimies kaut latviešu trimdas kopienu Apvienotajā Karalistē, mūsdienu diasporu un atziņu, ka Īrija tagad jau ir gluži vai “Latvijas piektais novads”.

Pēdējos gados latviešu literatūrā ir tapuši teksti par latviešiem Britānijā un Īrijā (A. Manfelde, V. Lācītis, L. Muktupāvela, Ā. Cine u.c.). Plāšaku starptautisku interesi var raisīt  tekstu tulkojumi un versijas angļu valodā, kas liecina par starpnacionālas literatūras atzara veidošanos.

Vadošais pētnieks prof. Ojārs Lāms piedalījās portugāļu kolēģu projekta rīkotā konferencē "Relational Forms VI. Imag(in)ing the Nation: Literature, the Arts and Processes of National Construction", kas no 2. līdz 4. decembrim norisēja Porto Universitātes vēsturiskajā rektorāta ēkā.

Ojāra Lāma priekšlasījums “National Identity trough Meals. Gastropoetics of Contemporary Latvian Migrant teksts” bija fokusēts uz gastropoētisko zīmju lauku Laimas Muktupāvelas (Kotas) romānā “Šampinjonu derība” un Viļa Lācīša romānā "Stroika ar skatu uz Londonu". Galvenie poblemjautājumi priekšlasījumā bija šo gastropoētisko zīmju tulkošanas un atveides jautājumi un uztveres iespējas no citvalodu mērķauditorijas puses.

Priekšlasījums, lai arī veidoja tādu kā iesāņus līniju kopējā konferences tematikā, lieliski tajā iederējās teorētiskā un metodoloģiska aspektā, raisīdams dzīvu diskusiju un ieinteresētus jautājumus.

Tādējādi var ar gandarījumu atzīmēt, ka ir sperts nopietns solis gastropoētikas projekta pētniecisko rezultātu starptautiskā diseminācijā, bet vienlaikus ir izplatītas zināšanas par laviešu literatūru un gastronomiju.

Dalīties