Projekta nosaukums: Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts.

Projekta nr.: LZP-2019/1-0294.

Projekta mērķis: Skaidrot, kādas funkcijas pilda ēdiena un dzēriena, to gatavošanas, kā arī ēdienreižu, garšas, baudas un viesmīlības tēlojums literārā tekstā un sasaistē ar nacionālās identitātes apzināšanos.

Projekta apraksts. Literatūrā ar ēdienu un dzērienu kultūru saistītās parādības tiek raksturotas ne tikai kā cilvēka elementāro vajadzību apmierinātājas, bet arī kā daudzveidīgas informācijas nesējas un komunikācijas veicinātājas. Projekta pētījumos tiek skatītas ēdienu un dzērienu simboliskās nozīmes, dažādi ar ēšanu un dzeršanu saistīti teksti, kā arī tie darbi, kuros naratīva būtiskā sastāvdaļa ir dažādas receptes un to pagatavošana.

Ēdiens un dzēriens ir saistīts ar dabas un ģeogrāfijas īpatnībām (piemēram, Latvijā tradicionālie pelēkie zirņi vai rudzu maizes kārtojums nav sastopams Eiropas dienvidos), politiskajiem procesiem un kultūras kodu transformēšanos, tāpēc projekts ir starpdisciplinārs, un tajā piedalās dažādu zinātņu jomu speciālisti. Lielākā uzmanība tiek pievērsta 20. gadsimtam kā vēsturiski sarežģītam periodam, kur ēdiena un dzēriena funkcijas un nozīmes strauji mainās gan sadzīvē , gan literatūrā. Līdzās latviešu tekstiem tiek skatīti arī vācbaltiešu, ebreju un krievu literatūras darbi, lai konstatētu, kas gastropoētiskā aspektā kopīgs un atšķirīgs vienā laiktelpā tapušajās literatūrās.

Ēdiens un dzēriens ir cieši saistīts ar nacionālo identitāti, un viens no aspektiem piederībai kādai etniskai grupai tiek definēts caur tradicionālo virtuvi. Nacionālā identitāte ir sociāla konstrukcija, kas latviešu kultūras telpā līdz šim nav pētīta gastropoētiskā aspektā.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. janvāris–2022. gada 31. decembris.

Projekta vadītāja: Dr. philol. Ieva Kalniņa, LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja, profesore.