1. Laurušaitė, L. Ēdiena nozīme identitātes veidošanā: mūsdienu latviešu un lietuviešu literatūras piemērs. = The role of food in the formation of identity: an example of modern Latvian and Lithuanian literature. Jaunākā literatūra Latvijā I. Latvijas Universitāte, tiešsaistē, 22.–23.10.2020.
   
 2. Spalvēna, A. Latviešu valodā sarakstīto pavārgrāmatu vēsture. 1795-2012. = History of cookbooks written in Latvian. 1795–2012. Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram. Zinātniska konference. Latvijas Nacionālā bibliotēka, tiešsaistē, 21.01.2021.
   
 3. Laizāns, M. Gastropoētika & Marģera Zariņa “Viltotais Fausts jeb pārlabota un papildināta pavārgrāmata”. = Gastropoetics & Marģers Zariņš’ “Viltotais Fausts jeb pārlabota un papildināta pavārgrāmata”. Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram. Zinātniska konference. Latvijas Nacionālā bibliotēka, tiešsaistē, 21.01.2021.
   
 4. Kalniņa, I. Ēdiens Zemgales rakstnieču darbos. = Food in the works of Zemgale female writers. Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram. Zinātniska konference. Latvijas Nacionālā bibliotēka, tiešsaistē, 21.01.2021.
   
 5. Kursīte, E. Ēdiens kā sociālās noslāņošanās rādītājs 1980.–1990. gadā Latvijā. = Food as an indicator of social stratification 1980-1990. per year in Latvia. Jauno pētnieku diena. Humanitāro un sociālo zinātņu konference, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 21.05.2021.
   
 6. Skutelis, A. Apreibināšanās gastropoētiskais aspekts: dzērienu kultūra Jāņa Joņeva romānā “Jelgava ‘94”. = The gastropoetic aspect of intoxication: drink culture in Jānis Joņevs’s novel “Jelgava ‘94”. Jaunākā literatūra Latvijā I. Latvijas Universitāte, tiešsaistē, 22.–23.10.2020.
   
 7. Skutelis, A. Dzērieni latviešu psiholoģiskajā romānā 20. gadsimta 20.–30. gados. = Drinks in the Latvian psychological novel of the 1920s-30s. Zinātniska konference. Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram. Latvijas Nacionālā bibliotēka, tiešsaistē, 29.09.2020.
   
 8. Kalniņa, I. Apelsīns latviešu prozā: no Annas Brigaderes un Vizmas Belševicas līdz Dacei Vīgantei. = Orange in Latvian prose: from Anna Brigadere and Vizma Belševica to Dace Vīgante. LFMI Zinātniskā konference. “Vizma Belševica un vārda brīvība”. 27.05.2021.