Ieva Kalniņa

Dr. philol., LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja, profesore
Pētnieciskās intereses: gastropoētika, vēsturiskais romāns, latviešu literatūras vēsture (1920–1956), jaunākā proza
Darbu saraksts: literatura.lv
E-pasts: ieva.kalnina@lu.lv

Māra Grudule

Dr. philol., LU LFMI vadošā pētniece, LU HZF profesore
Pētnieciskās intereses: Baltijas vācu kultūra un literatūra, gastropoētika, latviešu 16.–18. gs. literatūras vēsture
Darbu saraksts: Google Scholar, Researchgate
E-pasts: mara.grudule@lu.lv

Sigita Kušnere

Mg. philol., LU HZF lektore, pētniece
Pētnieciskās intereses: literatūras vēsture, dzimtes studijas, semiotika, gastropoētika
Darbu saraksts: Academia, Researchgate
E-pasts: sigita.kusnere@lu.lv

Ojārs Lāms

Dr. philol., LU HZF profesors un vadošais pētnieks salīdzināmajā literatūrzinātnē
Pētnieciskās intereses: salīdzināmā literatūrzinātne, neolatīniskā literatūra un humānisms, migrācijas un starpkultūru literatūra plašā diahronā, sinhronā un tematiskā (tostarp gastropoētikas) paradigmā
Darbu saraksts: Researchgate
E-pasts: ojars.lams@lu.lv

Astra Spalvēna

Dr. art., LU HZF vadošā pētniece, RISEBA docente
Pētnieciskās intereses: ēdiena kultūra Latvijā, pavārgrāmatu vēsture, Padomju virtuve, kulinārais mantojums
Darbu saraksts: Google Scholar
E-pasts: astra.spalvena@gmail.com

Laura Laurušaitė

Dr. phil., Lietuviešu literatūras un folkloras institūta (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) vadošā pētniece
Pētnieciskās intereses: imagoloģija, postkoloniālisms, salīdzinošā literatūrzinātne, literārā baltistika, migrācijas studijas, gastropoētika
Darbu saraksts: litbalt.weebly.com
E-pasts: laura@llti.lt

Elīna Kursīte

Mg. soc., LU HZF zinātniskā asistente
Pētnieciskās intereses: 20. gadsimta 80.–90. gadu gastronomiskais kods Latvijā, fotogrāfija, etnogrāfija, mazie skrajciemi, sociālantropoloģija
E-pasts: elinakursite@gmail.com

Iveta Leitāne

Dr. phil., Bonnas Universitātes Filozofijas institūta Viduslaiku filozofijas katedras pētniece
Pētnieciskās intereses: ebreju filosofija, literatūra un māksla Baltijas valstīs
E-pasts: ileitane@uni-bonn.de

Svetlana Pogodina

Dr. philol., LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas docente, LU Jūdaikas studiju centra darbiniece
Pētnieciskās intereses: folkloristika, jūdaika, gastropoētika, etnogrāfija, kultūras antropoloģija
Darbu saraksts: Academia
E-pasts: svetlana.pogodina@edu.lu.lv

Mārtiņš Laizāns

Mg. philol., pētnieka p.i., LU HZF
Pētnieciskās intereses: neolatinitāte, gastropoētika, tulkojumzinātne, antīkā recepcija, latviešu literatūra
Darbu saraksts: Researchgate
E-pasts: martins.laizans@lu.lv

Gita Krūmiņa-Zemture

Mg. paed., Mg. cib. hyg., Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Uztura katedras lektore
Pētnieciskās intereses: ēdināšanas pakalpojums Latvijā, “zaļie” griķi, latviešu tautas nacionālās virtuves pētniecība, tai skaitā pavārgrāmatu izpēte
Darbu saraksts: ptf.llu.lv
E-pasts: gita.krumina@llu.lv

Ieva E. Kalniņa

Dr. philol., LU LFMI pētniece
Pētnieciskās intereses: latviešu literatūras vēsture, latviešu dzejas vēsture, dzejas teorija, salīdzinošā literatūrzinātne, gastropoētika
Darbu saraksts: Google Scholar
E-pasts: ieva2002@inbox.lv

Arturs Skutelis

Mg. philol., LU HZF, pētnieks
Pētnieciskās intereses: romāna teorija un vēsture, naratoloģija, semiotika, lasīšanas vēsture
Darbu saraksts: Google Scholar
E-pasts: arturs.skutelis@lu.lv