No 2021. gada 23. līdz 27. augustam Krakovā projekta “Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts” pētnieki profesors Ojārs Lāms un profesore Ieva Kalniņa, kā arī LU HZF Baltu filoloģijas maģistra studiju programmas studenti Madara Stāde un Elvis Fliks piedalījās Lietuvas Literatūras un folkloras institūta un Jagaiļa Universitātes rīkotajā seminārā “Komparatīviskā apmaiņa: Baltistika un pasaules literatūra” (projekta nr. 09.31. – ESFS-V-709-01-00020).

Līdzās dažādām semināra aktivitātēm projekta dalībnieki satikās ar projekta eksperti Dr. philol. Lauru Laurušaiti (Lietuvas Literatūras un folkloras institūts) un pārrunāja projekta jaunumus, vienlaikus ar dažādu valstu kolēģiem tika pārrunātas sadarbības iespējas nākotnē.

Students Elvis Friks semināra dalībniekiem prezentēja priekšlasījumu “Vīna funkcija latviešu romānu sērijā “Es esmu...””.

Dalīties